Ochrona wzroku

Pokazano 1-19 z 19 pozycji

Środki ochrony oczu zabezpieczają wzrok i gałkę oczną przed szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. Skuteczne stosowanie środków ochrony indywidualnej w znacznym stopniu zależy od zdyscyplinowania pracowników, którzy nie zawsze stosują się do tego obowiązku. Najczęściej tłumaczą się uciążliwością i utrudnieniami w zakładaniu wszelkiego rodzaju środków ochrony indywidualnej. Dlatego wszędzie tam,gdzie jest to możliwe, pracodawcy powinni w pierwszej kolejności zlikwidować zagrożenia poprzez zastosowanie środków ochrony zbiorowej. Jeżeli całkowite wyeliminowanie zagrożeń nie jest jednak możliwe, wówczas należy pracownikom zapewnić środki ochrony indywidualnej i skutecznie egzekwować ich stosowanie. Pracodawca powinien dostarczyć pracownikom środki ochrony oczu odpowiednie do istniejącego zagrożenia. Przy ich wyborze ważne jest również uwzględnienie komfortu pracy oraz stanu zdrowia pracownika.
Każdy środek ochrony oczu składa się z szybki ochronnej. Szybka ochronna to przezroczysta część środka ochrony oczu umożliwiająca widzenie. Najczęściej wykonana jest z materiałów organicznych, takich jak, np. poliwęglan, polimetakrylan metylu lub octan celulozy, albo ze szkła nieorganicznego, np. w ochronach spawalniczych. Szybki ochronne, które chronią przed promieniowaniem optycznym, zawierają filtry. Mają one za zadanie zatrzymywać określoną część tego promieniowania i obniżać go do wartości bezpiecznych dla oka człowieka. Do promieniowania optycznego zaliczamy światło widzialne (głównie brana jest pod uwagę ochrona przed olśnieniem słonecznym) oraz promieniowanie nadfioletowe1i podczerwone. Szybki ochronne w większości środków ochrony oczu są mocowane w konstrukcji, którą nazywamy ramką. Ramka ma za zadanie utrzymać szybki ochronne we właściwym miejscu i zabezpieczać przed zmianąich położenia.