Ochrona słuchu


Jednym z podstawowych narzędzi ochrony pracowników są ochronniki słuchu. Dobór akcesoriów ochrony słuchu jest więc często kluczowy. Hałas na stanowisku pracy ma bardzo różną wartość, czasem większą, czasem mniejszą. Ochronniki takie stosuje się w miejscach takich jak maszynownie, zakładach produkcyjnych , budownictwie - czyli wszędzie tam, gdzie występuje duże natężenie fal dźwiękowych - zarówno długo jak i krótkotrwałe.

W miejscu pracy należy dbać o słuch używając różnych akcesoriów ochrony słuchu. Szczególnie tam, gdzie przekraczane są normy dźwięku. W przypadku, kiedy nie można stosować ekranów dźwiękoszczelnych lub wycieszenia maszyn, stosuje się indywidualne środki ochrony przed wysokim natężeniem dźwięku.